Porady o fizjoterapii i rehabilitacji


Zawód fizjoterapeuta

Fizjoterapia jest dziedziną medycyny, która wiąże się nieodłącznie z rehabilitacją i przywracaniem pacjentów do pełnej lub przynajmniej częściowej sprawności. Warto wiedzieć na czym dokładniej polega zawód – fizjoterapeuta, bowiem jego popularność w ostatnich latach znacznie wzrosła.

Fizjoterapeuta to specjalista, który zajmuje się wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowanych w rehabilitacji, terapii oraz profilaktyce niektórych chorób i dolegliwości. Zapotrzebowanie na takie usługi jest spora, ponieważ społeczeństwo zaczyna się starzeć z powodu niskiego przyrostu naturalnego. Co więcej – żyjemy dłużej, a to z kolei wiąże się z większym niedomaganiem na starość.

Fizjoterapeuta musi poznać zagadnienia związane z anatomią, biologią, patologią, fizjologią, a nawet psychologią człowieka. Niezbędna jest również wiedza specjalnościowa, związana z poznaniem wszystkich leczniczych zabiegów, które składają się na całość fizjoterapii. Koniecznością jest więc dokładne poznanie zasad kinezyterapii, ergoterapii, hydroterapii, balneoterapii czy masażu leczniczego.

W zawodzie fizjoterapeuty wymagane są również pewne predyspozycje osobowościowe. W związku z tym, że jego podstawą są kontakty z ludźmi, nie wystarczy odpowiednie przygotowanie teoretyczne. W zawodzie tym liczy się również wrażliwość na innych ludzi, chęć niesienia pomocy, a także psychiczna odporność. Trzeba bowiem mieć świadomość, że fizjoterapeuta będzie pracował przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi. Widok ludzkiej krzywdy może być więc przeżyciem traumatycznym dla osób nieodpornych.

Zawód – fizjoterapeuta wiąże się również ze zdolnościami empatii. Osoba chcąca pracować w tej profesji powinna wykazywać się umiejętnością zrozumienia chorego. Specjalista nierzadko stanie bowiem przed sytuacją, w której zdruzgotany swoim schorzeniem pacjent będzie odmawiał rehabilitacji. Niezwykle ważna może więc okazać się umiejętność motywowania do działania. Niektórzy chorzy potrzebują dodatkowej zachęty, słowa pocieszenia, a jeszcze inni – skarcenia. Fizjoterapeuta powinien także wykazywać się sporą siłą i wytrzymałością. A to dlatego, że wiele ćwiczeń wykonywanych z pacjentem wymaga od obu sporego wysiłku fizycznego.

By zostać fizjoterapeutą, nie wystarczy odbyć stosowny kurs, choć taki może okazać się pomocny. Żeby zyskać tytuł i uprawienia do wykonywania zawodu, należy ukończyć studia wyższe – licencjackie lub magisterskie. Nabór prowadzi wiele uczelni w całej Polsce.

Wszystko wskazuje na to, że zawód fizjoterapeuty jest zawodem z przyszłością. Okazuje się bowiem, że fizjoterapia to nie tylko przywracanie sprawności osobom chorych. Coraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowia, chęć jak najdłuższego zachowania młodości i długiego życia sprawia, że sami zgłaszamy się do fizjoterapeutów. Salony odnowy biologicznej czy kluby fitness, zaczynają przeżywać oblężenie. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z usług zatrudnionych tam fizjoterapeutów.